Baza danych o odpadach

Już na początku obecnego roku rząd uruchomił pierwszą bazę danych dotyczącą tego, w jakich ilościach generowane są odpady przez daną firmę. Taka baza danych o odpadach ma za zadanie usprawnić oraz posegregować sposób, w jaki dokumentowane są poczynania danego przedsiębiorstwa z odpadami, które są generowane zarówno podczas produkcji oraz na dalszych etapach.
W swoim zamyśle baza danych o odpadach zakłada, że kontrolowane będą w niej przedsiębiorstwa, których działalność wiąże się z produkcją takich odpadów jak opakowania, opony samochodowe, sprzęt elektryczny, który został już zużyty lub odpady po bateriach oraz akumulatorach.
Jak na razie baza danych zostaje dopiero co tworzona. Pierwszym etapem jest otrzymanie zgłoszenia od danego przedsiębiorcy, co pozwala zebrać w jednym miejscu informacje o wszystkich firmach, których działalność wiąże się z generowaniem znacznej ilości odpadów. Obowiązek zarejestrowania swojej działalności w bazie danych o odpadach został ogłoszony wiele miesięcy temu, tak aby pozwolić każdej firmie zgłosić swoje dane.
Baza danych o odpadach powinna pozwolić regulować to, gdzie w rezultacie trafiają danego typu odpady. W ostateczności umożliwia to ograniczenie nielegalnych działań, takie jak wyrzucanie odpadów do lasów lub innych miejsc niedozwolonych. Wszystkie odpady powinny bowiem ostatecznie trafić na wysypiska śmieci, które są odgórnie ustalonym miejscem dla odpadów różnego rodzaju. Baza danych o odpadach zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich firm polskich, które produkują odpady. Jest też kopalnią wiedzy na temat podmiotów prowadzących swoją działalność w zakresie zbierania odpadów oraz ich odzysku, a także unieszkodliwiania. Baza danych o odpadach została podzielona ze względu na województwo, w którym działa dane przedsiębiorstwo. Wszystko to ma na celu polepszenie i usprawnienie sposobu zbierania danych o odpadach oraz o tym, gdzie one ostatecznie lądują. Jest to zatem krok w stronę dbania o środowisko i ograniczenia zbędnego zaśmiecenia ogólnodostępnych terenów.