Nie tylko praca – imprezy!

Jesteś młodym czy starszym stażem pracownikiem?
Zapewne bez względu na liczbę przepracowanych lat, uczestniczyłeś przynajmniej w jednym spotkaniu towarzyskim, organizowanym przez pracodawcę.
W celach integracyjnych, od pewnego czasu, bardzo popularne stały się imprezy firmowe Warszawa i inne miasta podążają za współczesnymi światowymi trendami, mającymi na celu zintegrowanie różnorodnych środowisk, pracujących we wspólnej firmie. Różnica środowisk, pochodzenia, wykształcenia, charakterów, jest czynnikiem, który zwiększa ryzyko niepowodzenia w harmonii pracy w jednym zespole, który powinien charakteryzować się spójnością i jednością w dążeniu do uzyskania wspólnego celu – sukcesu w biznesie firmy.

Czy jest to dobra metoda, zważywszy na fakt, że w wielu firmach zatrudnionych jest czasem od tysiąca do kilku tysięcy pracowników?

Przecież każda osoba ma specyficzny i odmienny charakter, żyjąca własnym życiem i swoimi problemami. Bardzo często, przychodzi codziennie do pracy z bagażem osobistych problemów i doświadczeń. Chce tylko rzetelnie wykonać swoje obowiązki, zgodnie z umową o pracę. Jakże częstym przypadkiem jest fakt, że pracownicy znają się wiele lat, ale różnica wieku, ze względu na szacunek do starszej osoby, nie pozwala by przejść na „Ty”, i mówić sobie po imieniu. To zapewne ułatwiłoby wzajemną bliskość i relacje w pracy pomiędzy współpracownikami i przyniosłoby korzyści dla firmy, gdyż przyjazna atmosfera w pracy sprzyja rozwojowi.
Bardzo modne ostatnio stały się wszelkiego rodzaju anonimowe ankiety przeprowadzane w firmach. Jak dało się łatwo zauważyć, pytania nakierowane były tematycznie w sferę stosunków między pracownikami, W jakim celu? Pytanie retoryczne.
	imprezy firmowe warszawa

Może lepszym rozwiązaniem, niż inwestowanie pieniędzy w firmy ankieterskie, jest zorganizowanie większej liczby imprez firmowych, by poznawać się realnie coraz lepiej… Bez wątpienia, spotkania osobiste otwierają również możliwości dla prywatnego zaprezentowania własnej osoby. Czasem lubimy sprawdzić się dla własnego ego.